Направете запитване

M

Екипът на „Интелсофт – Григоров, Кънев и сие“ СД има удоволствието да Ви покани на годишния си семинар „Осигурителното законодателство през 2021 г.“.

Семинарът е традиционен, провеждаме го в началото на всяка календарна година и е част от събитията в календара на дружеството ни, очакван от клиентите и партньорите ни.

Семинарът ще се проведе само в интернет среда (онлайн) посредством платформата GoToWebinar на 20.01.2021 г., от 9:00 до 16:00 часа.

Праграма на семинара – Programa_seminar_20_01_2021

Линк за регистрация: https://invitation.intelsoft.bg/

Такса за участие:

  • При заплатена такса за участие до 22.12.2020 г. вкл. – 70.00 лв. без включен ДДС.
  • При заплатена такса за участие след 31.12.2020 г. – 90.00 лв. без включен ДДС.

 

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

На 10.12.2021 г. „ИНТЕЛСОФТ-ГРИГОРОВ, КЪНЕВ И СИЕ“ СД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089- 4377-C01 за проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитиеи е на обща стойност от 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв. европейско и 7 500.00 лв. национално съфинансиране, с продължителност 3 месеца.
Основните цели на проекта са осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.