Направете запитване

M

За Интелсофт

Ние, „Интелсофт – Григоров, Кънев и сие“, от 30 години изграждаме партньорства и доверие, като успешно развиваме дейността си, включваща разработването, продажбата, въвеждането в действие, гаранционно и следгаранционно поддържане на софтуерни продукти за автоматизиране на процесите по управление на персонала и изчисляване на работната заплата.

Компетентно консултираме партньорите си по прилагане на нормативната уредба в трудовото и осигурително законодателство, и споделяме добри практики в управлението на персонала.

софтуер за платежни нареждания 2023, програма за платежни нареждания 2023

Предоставяме услуги по изнесена обработка на първичните документи и изчисляването на работните заплати (Payroll Outsourcing). Предлагаме и пълен аутсорс, включващ към ТРЗ обработките и счетоводното обслужване на клиентите ни.
Разполагаме с Учебен център, в който освен обучения за работа с продуктите ни, провеждаме традиционно семинари по прилагане на нормативната уредба с участие на място или дистанционно през интернет.

Предлагаме резервирани места за съхранение на обработена с продуктите ни информация, както и споделено работно пространство.

Създали сме традиция успешно да внедряваме софтуерни решения за обработка на данни при сумирано отчитане на работното време и при прилагането на сделна система на заплащане на труда.

От години прилагаме в дейността си изискванията на стандартите БДС ISO 9001:2015 и БДС ISO 27001:2013 обединени в интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност.

TERES е наименованието на основния софтуер, който предлагаме. ТЕRES автоматизира работата по планиране и отчитане на труда, работната заплата и управлението на персонала. Осъществява връзка чрез файлов експорт с най-разпространените счетоводни продукти, с различни видове банков софтуер, с персоналния регистър на Националната агенция за приходите, с най-популярните системи за управление и бизнес софтуери, както и комуникация с внедрени от клиентите ни специализирани системи за управление, както и със софтуерни решения администриращи пропускателния режим при клиентите ни.

С него работят над 2700 учреждения, големи и малки фирми от всички сфери на икономиката. Между тях има над 350 фирми и учреждения, с които поддържаме партньорство повече от 25 години. В знак на признание за нашите специалисти и в същото време за ефикасността на програмен продукт TERES® , сме отличени със златен медал на Пловдивския панаир.

Насърчаваме използването на достъпни и функционални методи за комуникация с клиентите ни в процеса на предоставянето на услугите ни, като се стараем да запазим добрите практики усвоени през годините и да подобряваме качеството си на работа, респективно удовлетвореността от взаимодействието с нас. Споделяме положителния опит и отговаряме адекватно и навременно на зададените от Вас въпроси. Основният ни капитал са служителите. Всеки от тях сътрудничи лично и индивидуално с определен списък от наши партньори и се ползва с тяхното доверие.

Персонализирането на отношенията с клиентите, професионалното съдействие, личният контакт, многообразието от възможности за комуникация, изключително краткото време за реакция при потребност от консултация е запазената ни марка, която ни отличават от останалите доставчици на специализиран ТРЗ софтуер.

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

На 10.12.2021 г. „ИНТЕЛСОФТ-ГРИГОРОВ, КЪНЕВ И СИЕ“ СД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089- 4377-C01 за проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитиеи е на обща стойност от 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв. европейско и 7 500.00 лв. национално съфинансиране, с продължителност 3 месеца.
Основните цели на проекта са осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.