Направете запитване

M

КЛИЕНТИ

Клиенти на СД „ Интелсофт – Григоров, Кънев и сие“ са също и:

 • Министерство на регионалното развитие на Република България
 • Напоителни системи ЕАД
 • Пристанище Варна ЕАД
 • Правителствена болница „Лозенец“
 • У М Б А Л „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД
 • Българска стопанска камара
 • Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 • Комисия по енергийно и водно регулиране
 • Медицински университет Варна
 • „ВиК“ София област
 • „Фазерлес“ АД
 • „Обертюр Фидюсер“АД
 • Старт Инженеринг“ АД
 • „Капрони“ АД гр.Казанлък
 • ТЕЦ „Бобов дол“
 • „Спарки“ АД
 • „Автомотор корпорация“ АД
 • „Дунапак – Родина“ АД
 • „Бауер България АД“
 • Асо Сириус ЕООД
 • „Ню Йоркър България“ ЕООД
 • „ТЕЦ – Варна“ ЕАД
 • „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД гр.РУСЕ
 • „Линднер имобилиен мениджмънт“ ЕООД
 • „ПРЕСТИЖ 96“ АД
 • ТЕРЕМ ХОЛДИНГ ЕАД
 • и др.

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

На 10.12.2021 г. „ИНТЕЛСОФТ-ГРИГОРОВ, КЪНЕВ И СИЕ“ СД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089- 4377-C01 за проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитиеи е на обща стойност от 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв. европейско и 7 500.00 лв. национално съфинансиране, с продължителност 3 месеца.
Основните цели на проекта са осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.