Направете запитване

M

КЛИЕНТИ

Клиенти на СД „ Интелсофт – Григоров, Кънев и сие“ са също и:

 • Министерство на регионалното развитие на Република България
 • Ръководство на въздушното движение
 • Пристанище Варна ЕАД
 • Правителствена болница „Лозенец“
 • У М Б А Л „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД
 • Българска стопанска камара
 • Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 • Комисия по енергийно и водно регулиране
 • Медицински университет Варна
 • „ВиК“ София област
 • „Фазерлес“ АД
 • „Обертюр Фидюсер“АД
 • Старт Инженеринг“ АД
 • „Капрони“ АД гр.Казанлък
 • ТЕЦ „Бобов дол“
 • „Спарки“ АД
 • „Автомотор корпорация“ АД
 • „Дунапак – Родина“ АД
 • „Бауер България АД“
 • „Кинтекс“ ЕАД
 • „Ню Йоркър България“ ЕООД
 • „ТЕЦ – Варна“ ЕАД
 • „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД гр.РУСЕ
 • „Линднер имобилиен мениджмънт“ ЕООД
 • „ПРЕСТИЖ 96“ АД
 • „Eр  Ликид  България“  ЕООД
 • и др.