Уважаеми колеги и партньори, Готова е новата функционалност в програмен продукт TERES…