Направете запитване

M

Уважаеми колеги,

каним Ви на семинар в ЧЕТВЪРТЪК, 27 ЯНУАРИ 2022 г.  ОТ 09:00 ч. до 16:00 ч. 

„АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ОСИГУРИТЕЛНОТО И ЗДРАВНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“

Семинарът ще се проведе само в интернет среда (онлайн) посредством платформата GoToWebinar.

Кои са лекторите?

  • Румяна Станчева – експерт по социално осигуряване,
  • Радина Паунова-Маринова
  • Андрей Асенов – Маркетинг мениджър в СД Интелсофт

За кого е предназначен този семинар?

Семинарът ще бъде полезен за счетоводители, служители от отделите HR, Личен състав, ТРЗ и други, чиито служебни задължения включват специфичата уредба на трудовите взаимоотношения и които проявяват интерес към поддържане на професионалното си ниво.

Какво ще научите?

Ще бъдат разгледани и обсъдени въпроси, свързани с промените по социалното и здравно законодателство, влезли в сила до 27.01.2022 г., както и изменения, предвидени за 2022 г.

Формата за регистрация и времето на семинара са идеален момент за всички участници да представят свои казуси и получат съвети за тяхното решаване.

„Интелсофт“ СД има 32 годишен опит и е приносител на добри практики в тази сложна, деликатна, изключително важна и нуждаеща се от прецизност дейност по управление на хората и изчисляване на заплатите. Нашият програмен продукт “TERES”, съпътстващото го индивидуално консултуране и навременна помощ дават на нашите клиенти спокойствие и увереност, че спазват в детайли изискванията на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство.

Такса за участие: 120 лв. без включен ДДС. Плащане по проформа фактура след регистрация! Данъчна фактура ще ви бъде издадена в законно установения срок след извършване на плащането.

Къде можете да се регистрирате за семинара?

Програма и линк за регистрация: https://invitation.intelsoft.bg/index.php?seminar=6

Лице за контакт: Боряна Йорданова – тел. 02/92 002 92

Екипът на Интелсофт с разбиране към всеки клиент.

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

На 10.12.2021 г. „ИНТЕЛСОФТ-ГРИГОРОВ, КЪНЕВ И СИЕ“ СД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089- 4377-C01 за проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитиеи е на обща стойност от 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв. европейско и 7 500.00 лв. национално съфинансиране, с продължителност 3 месеца.
Основните цели на проекта са осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.