Направете запитване

M

Уважаеми колеги,

каним ви на уебинарАктуални въпроси по промени в Кодекса на труда през 2023 г. , който ще се проведе онлайн на 27.11.2023 г. от 9.30 – 13.00 часа, чрез платформата GoToWebinar.

В този уебинар ще бъдат разгледани и обсъдени въпроси, свързани с трудовото законодателство влезли в сила през 2023 г..

          Програмата и линк за регистрация: 

https://invitation.intelsoft.bg/index_1.php?seminar=10

         За кого е предназначен този семинар?

Семинарът ще бъде полезен за всички служители от отделите Личен състав, ТРЗ и други, чиито служебни задължения включват специфичната уредба на трудовите взаимоотношения.

        Кой ще бъде лектор?

  • г-жа Теодора Дичева – експерт по трудово право

Поради online начина на провеждане, броят на участниците е неограничен.

За тези от Вас, които до този момент не са участвали в събития през интернет, на 24 ноември 2023 г., ще имат възможност да се свържат с наш специалист, за да тестват техническото си средство за участие. Контактна информация за тестването ще получите след регистрацията си.

          Лице за контакт: Боряна Йорданова –  тел. 02/92 002 92

Присъствието на семинара ще бъде допустимо след платена такса за участие до 24.11.2023 г., включително.

          Такса за участие: 90.00 лв., без включен ДДС.

Към посочената цена се добавя ДДС. Фактура ще бъде издадена в законно установения срок след извършване на плащането.

Последвайте ни и във фейсбук страницата на СД „Интелсофт“ – https://www.facebook.com/payrollintelsoft/

 

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

На 10.12.2021 г. „ИНТЕЛСОФТ-ГРИГОРОВ, КЪНЕВ И СИЕ“ СД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089- 4377-C01 за проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитиеи е на обща стойност от 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв. европейско и 7 500.00 лв. национално съфинансиране, с продължителност 3 месеца.
Основните цели на проекта са осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.