Направете запитване

M

Здравейте, приятели!

Имаме удоволствието да Ви информираме, че започваме Пролетна промоционална кампания, с която да дадем възможност на по-голям брой клиенти да допълнят функционалните възможности на закупения лиценз за ПП „TERES“ при промоционални цени и условия.

Кампанията ще е в рамките на периода 26 април – 24 юни 2023 г.

За времето на промоционалната кампания, цената на всички модули на програмния продукт TERES, включително продукта за обработка на Граждански договори, се намалява с 20%.

Всички други цени по ценовата политика на TERES остават непроменени – доплащане за брой персонал, смяна на име и/или Булстат и други.

В подкрепа на кампанията, планираме да проведем безплатен уебинар с демонстрация на модули на TERES, които улесняват ежедневната работа.

Уебинарът ще се проведе на 17 май, за което ще ви поканим допълнително.

За оферти по промоционалната кампания се обръщайте към персоналния Ви консултант по TERES.

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

На 10.12.2021 г. „ИНТЕЛСОФТ-ГРИГОРОВ, КЪНЕВ И СИЕ“ СД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089- 4377-C01 за проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитиеи е на обща стойност от 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв. европейско и 7 500.00 лв. национално съфинансиране, с продължителност 3 месеца.
Основните цели на проекта са осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.