Направете запитване

M

От 02.10.2023 г. плащанията към НАП ще се извършват по нови банкови сметки в БНБ. Променена е и формата и съдържанието на платежните документи за плащания от/към Бюджета.

В случай, че се нуждаете от програма за съставяне, печатане и съхраняване на платежни нареждания, то ПП ПЛАДЕТРА е Вашето решение. Програмата е актуализирана в съответствие с новия формат на платежните документи в сила от 02.10.2023 г.

С ПЛАДЕТРА могат да бъдат изготвени следните платежни документи:

  • Платежно нареждане от/към бюджета;
  • Вносна бележка за плащане към бюджета;
  • Бюджетно платежно искане
  • Платежно нареждане за кредитен превод;
  • Платежно нареждане за директен дебит;
  • Вносна бележка;
  • Нареждане разписка;

За оферта и допълнителна информация направете запитване на тел. 02/9200292 или на consult@intelsoft.bg    

Повече за ПЛАДЕТРА четете ТУК

Който ползва програма за заплати TERES, следва да си актуализира макетите за платежни нареждания към Бюджета с новите банкови сметки.

За Ваше улеснение ето ги и тях:

Данъци (приходи на централния бюджет): BG88 BNBG 9661 8000 1950 01

Вноски за държавно обществено осигуряване (ДОО): BG97 BNBG 9661 8000 1120 01

Вноски за здравно осигуряване: BG16 BNBG 9661 8000 1121 01

Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО): BG65 BNBG 9661 8000 1118 01

Принудително събиране на публични вземания: BG34 BNBG 9661 8000 1950 03

Екипът на Интелсофт

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

На 10.12.2021 г. „ИНТЕЛСОФТ-ГРИГОРОВ, КЪНЕВ И СИЕ“ СД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089- 4377-C01 за проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитиеи е на обща стойност от 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв. европейско и 7 500.00 лв. национално съфинансиране, с продължителност 3 месеца.
Основните цели на проекта са осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.