Направете запитване

M

Индивидуални и групови обучения свързани с промените в нормативната уредба

Още в началото на 1996 г. ние от СД „Интелсофт“ открихме  Учебен център на територията на гр.София, в който успешно провеждаме различни видове курсове и обучения.

Една от водещите ни грижи за клентите е те да са навреме информирани за настъпващите промени в нормативната уредба и съпътстващите постановления издавани от НОИ. Ние сме загрижени за компетентността на нашите клиенти, така също и за знанията на хората работещи в сферата на ТРЗ.

Тъй като постоянно променящата се уредба изисква промяна на специфики в работния процес на терезари и счетоводители, традиционно всяка година организираме и провеждаме проблемно ориентирани семинари, на които каним високо квалифицирани лектори. Наши лектори са били Румяна Станчева (дългогодишен експерт работил в НОИ), Иван Карановски (дългогодишен Главен Методолог на НОИ), Малина Панайотова (началник сектор в ЦУ на НАП) и др.

     За новите клиенти организираме курсове и обучения за работа с програмни продукти TERES и GeoCon, като се съобразяваме с предпочитанията на клиента. Провеждаме и индивидуално обучения за работа с програмните продукти, които предлагаме. Съвременната среда на бързо развитие на Информационните технологии и изискванията на нашите клиенти, ни позволяват да провеждаме проблемно ориентирани семинари и в интернет среда. Участието в такива семминари не изисква откъсване от работното място, а на участниците са необходими слушалки с микрофон, за да участват пълноценно в уебинар.