ИНТЕЛСОФТ

Начало » Новини » Регистрации при освобождаване в Агенция по заетостта и НОИ.

06/04/2020


Регистрации при освобождаване в Агенция по заетостта и НОИ.


Колеги и партньори,

 

Във връзка с въведеното извънредно положение, на някои работодатели се налага да освободят част или всички свои служители. Ние разбираме този стресов момент както за ръководителите, така и за всеки служител загубил работата си. Част от тези служители или всички, може би ще бъдат отново назначени след отмяната на извънредното положение.
За да бъдем полезни и да спестим множество въпроси към вас от служители, които до сега не са преминавали през онлайн регистрации в Агенцията по заетостта и НОИ, изготвихме инструкция за пътя и реда на регистриране.


КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ В
БЮРАТА ПО ТРУДА И В НОИ С ПИК

 

Тази инструкция е подготвена в помощ на лицата с прекратени трудови правоотношения, които до сега не са се регистрирали онлайн в бюрата по труда и в НОИ. Вземете предвид, че срокът за регистрация в Бюрата по труда е 7 работни дни от прекратяване на осигуряването. За лицата, които не са успели да се регистрират в 7 дневният срок, се счита, че срокът е спазен, ако се регистрират до 14 дни след отмяна на извънредното положение.

Регистрация в Бюрото по труда може да се направи на място или през уеб сайта на Държавна агенция „Електронно управление” (ДАЕУ) - https://edelivery.egov.bg/ .

Необходимите документи за регистрация са:

 

Заповед за освобождаване
• Диплома
• Лична карта
• Заявление по образец

 

За ползване на услугите на Държавна агенция „Електронно управление”, Ви е необходим валиден електронен подпис или Персонален Идентификационен Код (ПИК). За тези, които нямат издаден ПИК, могат да го получат лично в териториалното поделение на НОИ срещу представяне на лична карта или по електронен път, чрез системата за сигурно електронно връчване на Държавна Агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Услугата изисква наличие на валиден Квалифициран Електронен Подпис (КЕП), облачен или мобилен електронен подпис.

 

Стъпка 1: Регистрирате се в сайта https://edelivery.egov.bg/ с ЕГН и ПИК.

При попълване на заявлението ще ви бъде поискано да прикачите сканиран или четливо заснет документа за освобождаване и другите приложни документи. Препоръчваме Ви те да бъдат архивирани в един файл, не по-голям от 10 MB.

 

 

Стъпка 2: Избирате Заяви еУслуга.

 

 

Стъпка 3: Избирате Агенция по заетостта и 1168 Приемане на заявления и регистрация на търсещи работа лица.

 

 

 

Стъпка 4: След като подадете регистрацията си на „търсещо работа лице“ е полезно да се обадите в Бюрото по труда, за да проверите дали всичко е коректно. Другият начин за кореспонденция е през личния ви профил на сайта на ДАЕУ.


Стъпка 5: Следващата стъпка е да заявите отпускане на парично обезщетение в НОИ. Можете да пуснете заявление онлайн на адрес https://www.noi.bg или да попълните заявлението на място в НОИ.


Стъпка 6: За да подадете заявление за обезщетение онлайн в НОИ влизате на https://www.noi.bg

 

 

 

Стъпка 7: Избирате меню „Е-услуги“.


Стъпка 8: Избирате меню „Административни услуги“.


Стъпка 9: Избирате териториалното си поделение на НОИ.

 

 


Стъпка 10: Избирате услугата е-Парични обезщетения за безработица.

 

 

 

Стъпка 11: Избирате първото подменю: „Подаване на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица (ПОБ) на основание чл. 54а от КСО.“


Стъпка 12: Запознайте се с описанието на услугата.


Стъпка 13: Изберете бутон “Заяви”.


Стъпка 14: Попълнете всяко поле от заявлението.

• Заявлението за отпускане на парично обезщетение за безработица (ПОБ) на основание чл.54а от КСО следва да бъде попълнено внимателно. При попълване на заявлението ще ви бъде поискано да прикачите сканиран или четливо заснет документа за освобождаване.

 


Стъпка 15: Запознайте се с Инструкцията за попълване.


Стъпка 16: Следвайте стъпките описани на картинката: Заявление > Преглед > Идентификация > Изпращане > Готово.

Контакт с нас:


Адрес:

1330 София,
жк. Красна поляна III,
ул. Добротич №19
GPS: N 42.41.516 E023.16.971


E-mail:
consult@intelsoft.bg

 

Телефони за консултации:
0875 333-031 - Vivacom

0882 369-761  - А1

0884 644-530  - А1

02/92 002 92 (централа)
 
Работно време:
09:00 - 17:00 ч.