ИНТЕЛСОФТ
Начало » Поддръжа

Поддръжа

      Управлението на персонала и в частност работната заплата се разглежда в съответствието й с действащата нормативна уредба. Широкият спектър от проблеми, които се решават с помощта на TERES и постоянно променящата се нормативна уредба, налагат много отговорен подход към поддръжката и актуализацията на системата. Това е една от причините, поради които особено внимание в работата на фирмата се отделя на консултантската и внедрителска дейност. Обучението е неразделна част от общия облик на продукта. По време на внедряването на TERES потребителят може да получи препоръки за нови форми на заплащане и оценка на труда, оптимизиране на документооборота и др.. Често се проектират нови първични документи и печатни справки.
Първостепенна грижа на нашият екип е постоянното усъвършенстване на системата за поддръжка и актуализация на продукта. Основен принцип във фирмата ни е незабавната актуализация на програмите в съответствие с нормативната база и пълна готовност за предоставяне на всички услуги в това отношение на клиентите, независимо от тяхното местонахождение в страната. Обслужването се извършва от лицензирани служители и дистрибутори, напълно запознати с нормативната уредба и проблемите по заплащането на труда. Развит е абонаментния принцип на поддръжка и информиране на потребителя за промени в законодателството и нови функционални възможности на продукта.

    Освен информация за новите възможности и програмни модули на системата TERES, нашите клиенти получават компетентни решения на проблеми възникнали с промяната на нормативните документи и указания за работа с програмата при тези промени. Споделя се положителния опит, отговаря се на въпроси. Абонатите получават консултации при подбора на програмни продукти и организацията на работните места. Провеждат се анкети и допитване преди промяна на версията на продукта. 
СД
 "Интелсофт" традиционно организира проблемно ориентирани семинари, на които се канят високо квалифицирани лектори. Предоставят се материали и пособия. За новите клиенти се организират курсове, предлага се обучение с и без откъсване от работното място.

От началото на 1996 г. СД "Интелсофт" разполага и с учебен център на територията на гр.София.

 

Фирма Интелсофт предлага няколко вида поддръжка за своите клиенти:

1. Чрез Дистанционна връзка, посредством иновативна технология.

2. Чрез консултация по телефона.

3. На място при клиента.

Контакт с нас:


Адрес:

1330 София,
жк. Красна поляна III,
ул. Добротич №19
GPS: N 42.41.516 E023.16.971


E-mail:
consult@intelsoft.net

 

Телефони за консултации:
0875 333-031 - Vivacom

0882 369-761  - Mtel

0884 644-530  - Mtel

02/92 002 92 (централа)
 
Работно време:
09:00 - 17:00 ч.