Начало » Продукти » Geocon PlanProfessional

Geocon PlanProfessional


ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

 

СД "Интелсофт" се специализира в разработката на висококвалифицирани програмни продукти, тясно обвързани с българското законодателство и правилното отчитане на вложен труд. Един от продуктите, които предлагаме на българския пазар е Geocon PlanExpert– немски продукт, разработен с помощта на специално формиран екип от наши специалисти, продуктът бе допълнен, за да отговаря на българското трудово законодателство. ПП GeoCon е стандартизиран продукт за автоматично и полуавтоматично създаване и проверка за спазване на законовите изисквания на месечният график на смените на персонала.

 

ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

Използването на ПП GeoCon в различни по вид и големина предприятия, улеснява интегрирането на система за контрол на достъпа и отчитане на работното време. Програмата дава възможност за автоматичното създаване на планове съобразно разнообразни критерии класифицирани от потребителя: длъжностна квалификация, оптимално разпределение на смените,  брой на свободните дни, изравняване на работните салда, създаване на гъвкави работни модели. Продуктът дава възможност за интегриране на експортен модул към ПП TERES ®. Посредством лесния и удобен интерфейс GeoCon PlanExpert  подпомага планирането на смените според длъжностната квалификация на служителя, планиране на отпуските и автоматично изчисление на работните дни (интегриране на празници).

Визуализират се желан, начален или реален график, дежурства, разположения, план на отпуски и отсъствия, автоматично се отразяват разликите между начален и реален график. Потребителите могат да виждат месечен, седмичен и дневен график на служителите. Разнообразните разпечатки на плана от GeoCon PlanExpert съответстват на актуалното трудово законодателство и утвърдените практики за изработване на графици и обработката им в ТРЗ отделите.  Програмата може да покаже разнообразни статистически отчети и да оптимизира част от работния процес по въвеждане на графиците в ТРЗ програмите. Програмния продукт съдържа макети на масово използваните формуляри (форма 76, заповеди за извънреден, нощен труд и работа на републикански празници). Плановите формуляри могат да се адаптират към нуждите на всяко предприятие.

 

Изображение 1. Примерен график
 
  
Изображение 2. Примерна форма 76
 

ИНСТАЛАЦИЯ , ВНЕДРЯВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

 

Geocon PlanExpert 8.0 изисква PC с операционна система Windows98/NT/2000/XP/Vista или Windows7, RAM минимум 512МВ и поне 100МВ свободно пространство на хард диска. Програмата може да бъде инсталирана както локално така и в мрежа под всички MS Windows сървърни платформи. Правата на отделните потребители се администрират в самата програма. При необходимост от консултация при използването на програмата, Интелсофт предлага квалифицирана поддръжка по телефон или с отдалечен достъп, в зависимост от изискванията и нуждите на клиента. Внедряването на програмата и обученията се извършват на място, защото ние държим на личната комуникация с крайния клиент. При сключване на договор за поддръжка, вие получавате допълнителни безплатни услуги и безплатни нови версии в рамките на договора, защото ПП GeoCon PlanExpert се развива постоянно според най-актуалните законови изисквания и потребителски желания.

 

 

КЛИЕНТИ

 

С доказаното си качество Geocon PlanExpert  се наложи успешно на европейския пазар. В момента с GeoCon PlanExpert работят над 2300 клиенти в Германия, Австрия, Франция, Холандия, Швейцария, Италия, Белгия и България. ПП GeoСon се използва, както в малки, така и в средни и големи предприятия. Благодарение на бързото и лесно внедряване на програмата и възможността за интегриране на експортен модул към ПП TERES ®, експорт на информацията в MS Excel таблици и Word документи, се повишава и мотивацията на служителите в българските предприятия. Известно е, че чрез оптимизиране на работното време на персонала, се реализират по-добри финансови резултати.

 

 

Контакт с нас:


Адрес:

1330 София,
жк. Красна поляна III,
ул. Добротич №19
GPS: N 42.41.516 E023.16.971


E-mail:
consult@intelsoft.bg

 

Телефони за консултации:
0875 333-031 - Vivacom

0882 369-761  - А1

0884 644-530  - А1

02/92 002 92 (централа)
 
Работно време:
09:00 - 17:00 ч.