PLADETRA


ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
 
Програмният продукт ПП ПЛАДЕТРА е предназначен за създаване, редактиране, съхраняване, отпечатване и водене на отчет на банкови платежни документи. Чрез първоначална параметризация на системата с данните за потребителя се постига гъвкавост при съставянето на документите, като повтарящите и подразбиращи се части от тях се попълват автоматично от програмата.
 
          Платежните документи, които могат да бъдат създавани с ПП ПЛАДЕТРА, са:
 
 • Платежно нареждане за кредитен превод;
 • Платежно нареждане за директен дебит;
 • Вносна бележка;
 • Нареждане разписка;
 • Платежно нареждане за плащане към бюджета;
 • Вносна бележка за плащане към бюджета;
 • Бюджетно платежно нареждане
       
          За работа с продукта е необходим лазерен, матричен или мастилено-струен принтер. Предлагат се няколко варианта за печат:
 
 • Печат чрез матричен принтер върху бланки на двуслойна индигирана хартия;
 • Печат чрез лазерен или мастиленоструен принтер върху бланки във формат A4;
 • Печат на документи върху бял лист формат А4 или безконечна хартия
 
ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
ПП ПЛАДЕТРА осигурява множеството изисквания при създаване и отпечатване на банкови платежни документи. Въведените и отпечатани документи се съхраняват за определен от потребителя период. По този начин се осигурява извеждане на справки за издадени платежни документи на определена дата, месец или година, по данни за контрагент, сума, банкова сметка и други. Чрез избиране на съхранен документ бързо се създава нов, без да се налага повторно въвеждане на контрагента, кодове на банки, сметки и т.н
 
Основна част от възможностите на ПП ПЛАДЕТРА са:
 
 • създаване на дневник за издадени документи с избор на показатели;
 • отпечатване на документ или група от документи;
 • справка на екран и принтер за платежен документ;
 • сортировка на документи по различни елементи от тях;
 • търсене на документ по показатели, попълнени от потребителя;
 • справка за документи, по които е извършена банковата операция;
 • логическо и физическо изтриване на документи;
 • многофирмен вариант.
ПП ПЛАДЕТРА работи в мрежа с възможност за определяне правата на достъп.
 
ИНСТАЛАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА
 
Закупуването на продукта се извършва чрез офисите, дистрибуторите и партньорските фирми на СД "Интелсофт", които покриват по-голяма част от територията на страната. Осигурява се инсталиране, внедряване, настройка на програмата, сервиз и абонаментна поддръжка, както и доставка на типизирана хартия, върху която се отпечатват платежните документи.
          СД "Интелсофт" поема задължение за промяна на програмния продукт при изменение на нормативната уредба.

Контакт с нас:


Адрес:

1330 София,
жк. Красна поляна III,
ул. Добротич №19
GPS: N 42.41.516 E023.16.971


E-mail:
consult@intelsoft.bg

 

Телефони за консултации:
0875 333-031 - Vivacom

0882 369-761  - А1

0884 644-530  - А1

02/92 002 92 (централа)
 
Работно време:
09:00 - 17:00 ч.