Начало » Услуги » КОНСУЛТАЦИИ ПО НОРМАТИВНА УРЕДБА


КОНСУЛТАЦИИ ПО НОРМАТИВНА УРЕДБА


Начинът, по който се отнасяме към качеството на нашия продукт - ПП TERES, неминуемо налага навлизане в най-дълбоки детайли на нормативната уредба в страната, регилираща трудово-правните и осигурителните взаимоотношения. Това от своя страна създава предпоставки да провеждаме успешно консултантска дейност в сферата на ежегодно променящата се нормативна уредба, както сред ползвателите на  ПП TERES, така и сред останалите ни пратньори.
Решавали сме, а и до днес това представлява предизвикателство за нас - да решаваме т. нар сложни казуси. Казуси, които рядко възникват в практиката, и поради тяхното ограничено приложение не биват решавани на време. Ползата за нашите клиенти от  консултиране по казуси и проблеми свързани с нормативна уредба, ще ви даде по-голяма сигурност при взиматено на решения касаещи работата с  персонала и възникващите ситуации в работния процес. Ползвателите на тази услуга имат възможносста да зададат своите въпроси към нашите специалисти, служители с повече от 25 годишен опит в сферата на управление и консултации по въпроси свързани с осигурителното и трудово право, тяхното практическо приложение в ПП ТЕРЕС.  
Услугата се предлага посредством сключване на договор за консултантска дейност.
Консултантската дейност е регламентирана чрез :

- договори за консултантска помощ с месечен абонамент;
- договори за консултантска помощ с предплатени часове /за календарна година или друг период/;
- консултантска помощ с цена на час вложен труд;
- други регламенти за внедряване на добри практики, индивидуален подход при решаване на казуси;

 

Наша отговорност е постигането на висока степен на клиентска удовлетвореност от предлаганият от нас продукт за работни заплати – ПП TЕРЕС. Това налага навлизане в детайли на действащата в страната нормативна уредба, свързана с трудовото, осигурителното и данъчно законодателство. Професионално предизвикателство за нас е да отговаряме и решаваме специфични казуси на клиентите ни, които възникват в практиката им. 

Контакт с нас:


Адрес:

1330 София,
жк. Красна поляна III,
ул. Добротич №19
GPS: N 42.41.516 E023.16.971


E-mail:
consult@intelsoft.bg

 

Телефони за консултации:
0875 333-031 - Vivacom

0882 369-761  - А1

0884 644-530  - А1

02/92 002 92 (централа)
 
Работно време:
09:00 - 17:00 ч.