Направете запитване

M

Обезщетение при отсъствия поради временна нетрудоспособност за лица, работещи при сменен режим

Обезщетение при отсъствия поради временна нетрудоспособност за лица, работещи при сменен режим

Прилагане на разпоредба чл.153 ал.4 от КТ

Прилагане на разпоредба чл.153 ал.4 от КТ