Направете запитване

M

Софтуерни продукти за автоматизиране на процесите по управление на персонала и изчисляване на работната заплата

ИНТЕЛСОФТ

Продукти и програмни решения

Нашите услуги

Консултации по ПП TERES

От своето създаване СД „Интелсофт“ държи на ефективността не само по отношение на програмните продукти, но и на качественото обслужване на своите клиенти…

Аутсорсинг на заплати

Аутсорсингът представлява  възлагане  на външен изпълнител  на  дейности,  които  не  са основни за клиента и не участват пряко в стопанските му дейности на пазара…

Консултации по нормативна уредба

Начинът, по който се отнасяме към качеството на нашия продукт – ПП TERES, неминуемо налага навлизане в най-дълбоки детайли на нормативната уредба в страната…

Индивидуални и групови обучения свързани с промените в нормативната уредба

Още в началото на 1996 г. ние от СД „Интелсофт“ открихме  Учебен център на територията на гр.София, в който успешно провеждаме различни видове курсове и обучения…

Отдаване на зали под наем

Част от услугите, които предлагаме е почасово наемане на уютна база за мероприятия в квартал Красна поляна 3…

Зa ИНТЕЛСОФТ СД

Ние, „Интелсофт – Григоров, Кънев и сие“, от 30 години изграждаме партньорства и доверие, като успешно развиваме дейността си, включваща разработването, продажбата, въвеждането в действие, гаранционно и следгаранционно поддържане на софтуерни продукти за автоматизиране на процесите по управление на персонала и изчисляване на работната заплата.

Компетентно консултираме партньорите си по прилагане на нормативната уредба в трудовото и осигурително законодателство, и споделяме добри практики в управлението на персонала.

Предоставяме услуги по изнесена обработка на първичните документи и изчисляването на работните заплати (Payroll Outsourcing). Предлагаме и пълен аутсорс, включващ към ТРЗ обработките и счетоводното обслужване на клиентите ни.

30 години ползотворни партньорства и доверие

Компетентни специалисти на Ваше разположение

Успешни и работещи практики в управлението на персонала

Регулярни семинари и продуктови обучения

Продукти използвани от повече от 2 700 учреждения

Надежден, многофункционален и своевременно обновяван софтуер

Актуални новини

.  .  .  .  . Онлайн семинар на тема „АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ОСИГУРИТЕЛНОТО И ЗДРАВНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“ ще се проведе на 27.01.2022 г.

. . . . . Онлайн семинар на тема „АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ОСИГУРИТЕЛНОТО И ЗДРАВНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“ ще се проведе на 27.01.2022 г.

Уважаеми колеги, каним Ви на семинар в ЧЕТВЪРТЪК, 27 ЯНУАРИ 2022 г.  ОТ 09:00 ч. до 16:00 ч.  „АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ОСИГУРИТЕЛНОТО И ЗДРАВНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“ Семинарът ще се проведе само в интернет среда (онлайн) посредством платформата GoToWebinar. Кои са лекторите?...

.   .   .  .  .Нова бланка за отчета за четвърто тримесечие на 2021 г. за наетите лица

. . . . .Нова бланка за отчета за четвърто тримесечие на 2021 г. за наетите лица

На интернет страницата на Националния статистически институт е публикувана нова бланка на отчета за четвърто тримесечие на 2021 г. за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд. Направени са промени в Раздел II и Раздел...

Клиентите, които ни се довериха

ИНТЕЛСОФТ СД

 • Функционални методи за комуникация
 • Изключително краткото време за реакция
 • Професионално съдействие

Свържете се с нас

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

На 10.12.2021 г. „ИНТЕЛСОФТ-ГРИГОРОВ, КЪНЕВ И СИЕ“ СД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089- 4377-C01 за проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитиеи е на обща стойност от 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв. европейско и 7 500.00 лв. национално съфинансиране, с продължителност 3 месеца.
Основните цели на проекта са осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.