Направете запитване

M

Софтуерни продукти за автоматизиране на процесите по управление на персонала и изчисляване на работната заплата

ИНТЕЛСОФТ

Продукти и програмни решения

Нашите услуги

Консултации по ПП TERES

От своето създаване СД „Интелсофт“ държи на ефективността не само по отношение на програмните продукти, но и на качественото обслужване на своите клиенти…

Аутсорсинг на заплати

Аутсорсингът представлява  възлагане  на външен изпълнител  на  дейности,  които  не  са основни за клиента и не участват пряко в стопанските му дейности на пазара…

Консултации по нормативна уредба

Начинът, по който се отнасяме към качеството на нашия продукт – ПП TERES, неминуемо налага навлизане в най-дълбоки детайли на нормативната уредба в страната…

Индивидуални и групови обучения свързани с промените в нормативната уредба

Още в началото на 1996 г. ние от СД „Интелсофт“ открихме  Учебен център на територията на гр.София, в който успешно провеждаме различни видове курсове и обучения…

Отдаване на зали под наем

Част от услугите, които предлагаме е почасово наемане на уютна база за мероприятия в квартал Красна поляна 3…

Зa ИНТЕЛСОФТ СД

Ние, „Интелсофт – Григоров, Кънев и сие“, от 30 години изграждаме партньорства и доверие, като успешно развиваме дейността си, включваща разработването, продажбата, въвеждането в действие, гаранционно и следгаранционно поддържане на софтуерни продукти за автоматизиране на процесите по управление на персонала и изчисляване на работната заплата.

Компетентно консултираме партньорите си по прилагане на нормативната уредба в трудовото и осигурително законодателство, и споделяме добри практики в управлението на персонала.

Предоставяме услуги по изнесена обработка на първичните документи и изчисляването на работните заплати (Payroll Outsourcing). Предлагаме и пълен аутсорс, включващ към ТРЗ обработките и счетоводното обслужване на клиентите ни.

30 години ползотворни партньорства и доверие

Компетентни специалисти на Ваше разположение

Успешни и работещи практики в управлението на персонала

Регулярни семинари и продуктови обучения

Продукти използвани от повече от 2 700 учреждения

Надежден, многофункционален и своевременно обновяван софтуер

Актуални новини

ОНЛАЙН СЕМИНАР – „НОВОСТИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2021 г.“

ОНЛАЙН СЕМИНАР – „НОВОСТИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2021 г.“

На 16.02.2021 г., от 9.00 до 14.00 часа, ще се проведе онлайн семинар "Новости в трудовото законодателство през 2021г.". Семинарът ще се проведе в платформата GoToWebinar , като за учестие е необходима регистрация чрез стартиране на линка:...

Клиентите, които ни се довериха

ИНТЕЛСОФТ СД

  • Функционални методи за комуникация
  • Изключително краткото време за реакция
  • Професионално съдействие

Свържете се с нас