Направете запитване

M

ДИСТРИБУТОРИ

Дистрибуторите на СД „Интелсофт“  са специалисти с дългогодишен опит във внедряването и поддръжката на програмния продукт TERES. Те познават в детайли функционалните възможности на продукта както и добри практики в прилагането на нормативната уредба чрез него. Те редовно повишават своята квалификация, познават отлично нормативната уредба в трудовото, осигурително и данъчно законодателство.

софтуер за платежни нареждания 2023, програма за платежни нареждания 2023

 

Кои са нашите дистрибутори?

Главен офис гр. София

Адрес:
1330 София,
жк.Красна поляна III,
ул.Добротич №19

E-mail:
consult@intelsoft.bg

Телефони:
0875 333-031 консултации по TERES
02/92 002 92 (централа)

Офиси и Дистрибутори в страната

» гр. Пловдив
» гр. Варна
» гр. Трявна

 

» гр. Благоевград
» гр. Бургас
» гр. Враца
» гр. Габрово
» гр. Добрич
» гр. Казанлък
» гр. Пазарджик
» гр. Плевен
» гр. Радомир
» гр. Русе
» гр. Търговище
» гр. Шумен

 

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

На 10.12.2021 г. „ИНТЕЛСОФТ-ГРИГОРОВ, КЪНЕВ И СИЕ“ СД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089- 4377-C01 за проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитиеи е на обща стойност от 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв. европейско и 7 500.00 лв. национално съфинансиране, с продължителност 3 месеца.
Основните цели на проекта са осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.