Направете запитване

M

НОВИНИ

.  .  .  .  .Осигурителното законодателство през 2024 г.

. . . . .Осигурителното законодателство през 2024 г.

Ежегодно Народното събрание на Р. България приема Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване и Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за следващата календарна година. Двата закона са публикувани в брой 106 на Държавен вестник от 22...

.  .  .  .  .  Онлайн семинар на тема: „АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА ПРЕЗ 2023г.“ на 27.11.2023г

. . . . . Онлайн семинар на тема: „АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА ПРЕЗ 2023г.“ на 27.11.2023г

Kаним ви на уебинар „Актуални въпроси по промени в Кодекса на труда през 2023 г. “, който ще се проведе онлайн на 27.11.2023 г. от 9.30 – 13.00 часа, чрез платформата GoToWebinar.

.  .  .  .  .  Промяна в платежните документи от/към бюджета и нови банкови сметки

. . . . . Промяна в платежните документи от/към бюджета и нови банкови сметки

От 02.10.2023 г. плащанията към НАП ще се извършват по нови банкови сметки в БНБ. Променена е и формата и съдържанието на платежните документи за плащания от/към Бюджета. В случай, че се нуждаете от програма за съставяне, печатане и съхраняване на платежни нареждания, то ПП ПЛАДЕТРА е Вашето решение. Програмата е актуализирана в съответствие с новия формат на платежните документи в сила от 02.10.2023 г.

.  .  .  .  . Онлайн семинар на тема: „АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА ПРЕЗ 2022г.“ на 23.02.2023г.

. . . . . Онлайн семинар на тема: „АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА ПРЕЗ 2022г.“ на 23.02.2023г.

Каним ви на уебинар „ Актуални въпроси по промени в Кодекса на труда през 2022 г “, който ще се проведе онлайн на 23.02.2023 г. от 9.00 – 13.00 часа, чрез платформата GoToWebinar.

.  .  .  .  .Доходи, които не трябва да се посочват от работодателите в справката по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ ЗА 2022 г.

. . . . .Доходи, които не трябва да се посочват от работодателите в справката по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ ЗА 2022 г.

В публикация от 23 януари 2023 г. на интернет страницата на Националната агенция за приходите, агенцията уведомява работодателите кои доходи от трудово правоотношения трябва да се включват в Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2022 г. Последният абзац от...

.   .   .   . Продължено е действието на eкспертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, на които срокът на инвалидност е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. до 30 юни 2022 г.

. . . . Продължено е действието на eкспертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, на които срокът на инвалидност е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. до 30 юни 2022 г.

В брой 53 на Държавен вестник от 08. 07. 2022 г. са направени допълнения в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците.

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

На 10.12.2021 г. „ИНТЕЛСОФТ-ГРИГОРОВ, КЪНЕВ И СИЕ“ СД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089- 4377-C01 за проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитиеи е на обща стойност от 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв. европейско и 7 500.00 лв. национално съфинансиране, с продължителност 3 месеца.
Основните цели на проекта са осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.