Направете запитване

M

НОВИНИ

.   .   .   . Продължено е действието на eкспертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, на които срокът на инвалидност е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. до 30 юни 2022 г.

. . . . Продължено е действието на eкспертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, на които срокът на инвалидност е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. до 30 юни 2022 г.

В брой 53 на Държавен вестник от 08. 07. 2022 г. са направени допълнения в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците.

.  .  .  .  . Промени в осигуряването през 2022 г.

. . . . . Промени в осигуряването през 2022 г.

Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. (обн., ДВ, брой 18 от 003.2022 г.) са направени следните по-важни промени, свързани с държавното обществено осигуряване, приложими през 2022 г.: Определени са размерите на минималния месечен...

.   .   .  .  .Нова бланка за отчета за четвърто тримесечие на 2021 г. за наетите лица

. . . . .Нова бланка за отчета за четвърто тримесечие на 2021 г. за наетите лица

На интернет страницата на Националния статистически институт е публикувана нова бланка на отчета за четвърто тримесечие на 2021 г. за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд. Направени са промени в Раздел II и Раздел...

ОНЛАЙН СЕМИНАР – „НОВОСТИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2021 г.“

ОНЛАЙН СЕМИНАР – „НОВОСТИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2021 г.“

На 16.02.2021 г., от 9.00 до 14.00 часа, ще се проведе онлайн семинар "Новости в трудовото законодателство през 2021г.". Семинарът ще се проведе в платформата GoToWebinar , като за учестие е необходима регистрация чрез стартиране на линка:...

Годешен семинар „Осигурителното законодателство през 2021 г.“

Годешен семинар „Осигурителното законодателство през 2021 г.“

Екипът на „Интелсофт – Григоров, Кънев и сие“ СД има удоволствието да Ви покани на годишния си семинар „Осигурителното законодателство през 2021 г.“. Семинарът е традиционен, провеждаме го в началото на всяка календарна година и е част от събитията в календара на...

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

На 10.12.2021 г. „ИНТЕЛСОФТ-ГРИГОРОВ, КЪНЕВ И СИЕ“ СД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089- 4377-C01 за проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитиеи е на обща стойност от 50 000.00 лв., от които 42 500.00 лв. европейско и 7 500.00 лв. национално съфинансиране, с продължителност 3 месеца.
Основните цели на проекта са осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.